nederlands | english

Hoe is de Breston Academie Scheveningen ontstaan?

Breston

Carla Krutzen heeft tot 1986 op de maandagavond les gegeven aan de Haagse Vrije Academie toen nog gelegen in De Gheijnstraat.

Peggy Bannenberg werd haar opvolgster tot aan de verhuizing van de academie naar de Paviljoensgracht in 1987 waar geen plek meer was voor deze opleiding wegens bezuinigingen.
Naar aanleiding daarvan zochten 4 van Carla’s maandagavondleerlingen haar op om haar te vragen weer les te gaan geven.

Op 1 augustus 1988 huurde Carla samen met de jazzpianist Hein van der Gaag het pakhuis op de binnenplaats aan de Maaswijkstraat 92 te Scheveningen.
Hein huurde de begande grond en Carla de 1ste verdieping en de zolder.
Met de start van Carla’s lessen op 1 oktober 1988 waren deze 4 leerlingen: Betty Valk, Carlie Veldhuis Kroeze, Yoka Voorbach en Margriet van den Hoonaard haar eerste leerlingen.

In augustus 1990 is Carla om haar zieke vriend Bas te helpen de Siberische husky Breston Sauga Sampson met het brandmerk 6UE2VRF en geboren op 26 juni 1987, in Canada gaan ophalen.
Tijdens de viering van het 1ste lustrum in 1993 is de naam Breston Academie Scheveningen, de B.A.S. genoemd naar zijn oude baas, ontstaan.
Tussen 1 mei 2000 en 31 december 2013 heeft deze naam als onderneming ingeschreven gestaan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met het dossiernummer 27188953 en de omschrijving: het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van vormgeving in metalen en tussen 24 oktober 2000 en 3 maart 2014 heeft deze naam met de bovenstaande bedrijfsomschrijving en als beeldmerk Carla’s meesterteken ingeschreven gestaan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, inschrijfnummer 0674440.

Op 8 september 2000 is Breston, 13 jaar oud, ingeslapen.

Als stimulans voor leerlingen met talent werd er een eindtoets in het levengeroepen.
De eerste toets was in 2001 en de vijfde en laatste in 2013.
Een wisselende professionele commissie bestaande uit 2 edelsmeden en 1 beeldhouwer toetsten het werk op originaliteit, techniek en vormgeving.
Deze eindtoets is door 10 leerlingen succesvol behaald: in 2001 door Els Albersen, Kees Beck en Tette Hemminga, in 2002 door Beatrix Verloop, Mirjam Bentvelzen-de Lange, Peter Goddijn en Pieter Verkaik , in 2006 door Wim Verbakel, in 2011 door Liesbeth Hendriks en in 2013 door Hanne Bruun.

2012-2013 werd het 25ste en laatste lesjaar.
Op 30 september 2012 werd dit lesjaar geopend door Jantien Brinkhorst-Heringa met een “Zilveren Expositie” van 12 leerlingen/kunstenaars die tussen 1988 en 2014 verbonden waren of zijn geweest met de B.A.S..
Op 5 en 6 juli 2013 vond de afsluiting plaats met een groot feest, muzikale optredens van Cees Post, Hein van der Gaag en Tim O’Conner en een laatste expositie van alle leerlingen uit het 25ste lesjaar.

Op 1 januari 2014, het jaar waarin Carla Krutzen 65 jaar werd, hield deze school voorgoed op te bestaan omdat er geen gedreven opvolgers waren.

Meesterteken Carla Krutzen

Copyright © Carla Krutzen 2008-2017 | website: xipe